Adresse

Grimhøjvej 6
8220 Brabrand, Denmark

Kontakt

+45 20 33 29 47

Følg

©2019 DecisionCaddy ApS. CVR: 40300309

VORES YDELSER

Hos DecisionCaddy er vi specialister i mødeledelse og forbedring af mødekultur.

Vi fokuserer på beslutningsmøder, f.eks. direktionsmøder, ledergruppemøder, styregruppemøder, udvalgsmøder, komitémøder og andre tværorganisatoriske møderækker. Vi kalder disse for beslutningsfora.

Herunder beskriver vi kort de fire skridt vi tager for at etablere vores digitale mødepraksis i en organisation. 

Endvidere tilbyder vi inspirations-foredrag/workshop med ledergrupper der er interesseret i at blive klogere på hvordan digitalisering kan bruges til at forbedre mødekultur.

1. KORTLÆGNING OG ANALYSE AF BESLUTNINGSMØDER OG ANBEFALINGER TIL SIMPLIFICERING OG EFFEKTIVISERING

Via interviews med ledelsen og centrale medarbejdere danner vi os et overblik over hvilke møder og møderækker der optager organisationen. Vi fokuserer på de gentagne beslutningsmøder og anbefaler konkrete forbedringstiltag ud fra vores digitale mødepraksis.

Dvs. vi vurderer adfærd i og omkring møderne, samt vurderer effektiviteten af de IT-værktøjer der bruges til at understøtte møderne.

2. IMPLEMENTERING AF ÆNDRINGER I MØDEPORTEFØLJE OG MØDEPROCESSER

Når ledelsen har godkendt ændringer i mødeporteføljen følger praktisk implementering af forandringerne.
Oftest forankres den nye mødepraksis i en support-funktion til direktør eller direktionen. Endvidere involveres mødeledere fra blivende og relevante beslutningsmøder.

3. UNDERVISNING AF ORGANISATION OG MØDEFACILITATORER I NY MØDEPRAKSIS

Den nye digitale mødepraksis skal adopteres på tværs af de vigtigste møder i organisationen. På den måde bliver praksis med tiden til en ny og bedre mødekultur der bæres ud i andre møder i organisationen.
Træningen involverer primært mødeledere, men også mødedeltagere.
Hvis der er truffet beslutning om ændringer i mødeunderstøttende software, trænes også i brug af dette.

4. OPFØLGNING OG COACHING FOR AT SIKRE FORANKRING

De første 3 skridt herover kan tage fra 1-4 uger, afhængig af omfang. Det tager tog ofte 2-4 måneder før en ny måde at arbejde på bliver til "det er sådan vi arbejder her..."
I denne periode følger vi op med ugers mellemrum og laver støttende foranstaltninger i forhold til møder eller mødeledere der ikke umiddelbart opnår den forventede forbedringer mødeeffektiviteten.

 

MINDRE KAN OGSÅ GØRE DET...

Det er også muligt at bruge DecisionCaddy til mindre, afgrænsede opgaver. Vores tilgang til disse tager fagligt udspring i principperne bag vores digitale mødepraksis.

- Foredrag eller workshop med din ledergruppe ang. digitalisering af møder

- Træning i mødeledelse. Kan tage form af en-til-en coaching, eller kursus for en gruppe af mødeledere